Ακρίβυναν όλες οι εφαρμογές στο AppStore


Δυστυχώς οι εφαρμογές στο AppStore σε συγκεκριμένες χώρες της Ε.Ε. (συμπερ. και της Ελλάδας) ακρίβιναν. Τώρα η κατώτερη τιμή μιας paid εφαρμογής είναι 0,89€ (αντί για 0,79€).
Αυτό συνέβη γιατί τώρα η Apple παίρνει το 40% της τιμής των apps και οι developers το άλλο 20% σε αυτές τις χώρες. Θα ήθελα να σημειώσω πως στις US η αναλογία παραμένει 30% (για την Apple) και 70% (για τους developers). Οι χώρες στις οποίες ισχύει αυτό είναι οι ακόλουθες:

- Ιταλία
- Ισπανία
- Ολλανδία
- Πορτογαλία 
- Ελλάδα
- Πολωνία
- Γερμανία
- Γαλλία
- Βέλγιο
- Αυστρία
- Τσεχία
- Δανία
- Λουξεμβούργο
- Ουγγαρία
- Ρωσία