Πως να "φτίαξετε" το home button του iPhone


Το κουμπί του iPhone 4 ξέρουμε πως δεν είναι και το καλύτερο... Καμία φορά το πατάμε μία φορα και καταλαβαίνει δυο, πατάμε δυο καταλαβαίνει τρεις κτλ.
Το iOS 6 μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε την ταχύτητα που αναγνωρίζει τα κλικ. Στο iPhone μας (με iOS 6) πάμε στις Ρυθμίσιες>Γενικά>Προσβασιμότητα>Ταχύτητα κλικ Αφετηρίας και επιλέγουμε "Αργά" ή "Πιο αργά" ανάλογα με τη διάσταση του προβλήματος. Αυτό δεν επιδιορθώνει το κούμπι, αλλά τουλάχιστον κάνει το πρόβλημα λιγότερο αισθητό...