Διαθέσιμο το iOS 6.0.2


Διαθέσιμο έγινε το iOS 6.0.2 μόνο για το iPhone 5 και το iPad Mini, κάτι στο οποίο δεν μας έχει συνηθίσει η Apple.
Αυτή η αναβάθμιση επιδιορθώνει προβλήματα με το  WiFi σε αυτές τις δύο συσκευές, ενώ δεν προστέθηκε κάποιο νέο χαρακτηριστικό.