Αναβαθμίστηκε το Office 2011 για Mac, διορθώνει προβλήματα με τοPowerPoint και Outlook

Διαθέσιμη έγινε σήμερα μια αναβάθμιση στο Office για Mac, η οποία είναι η έκδοση 14.3.0.

Παρακάτω βρίσκονται αναλυτικά τα νέα χαρακτηριστικά:

- Meeting invitation times are displayed inaccurately in Outlook for Mac: Fixes an issue that causes meeting invitation times from non-Exchange calendar servers to be off by one hour during certain times of the year.
- Slides in collapsed sections cover other slides in Slide Sorter view in PowerPoint for Mac: Fixes a display issue that involves collapsed sections in Slide Sorter view.
- Hashtags (#) in hyperlinks aren't saved correctly in PowerPoint for Mac: Fixes an issue in which hyperlinks that contain hashtags (#) aren't saved correctly.
- Crash occurs when you use Paste Special with a partial table in PowerPoint for Mac: Fixes an issue that causes PowerPoint to crash when you use the Paste Special option to copy and paste part of a table.
- RTF text that's saved in PowerPoint for Windows can't be pasted into PowerPoint for Mac: Fixes an issue in which RTF text that's saved in PowerPoint for Windows can't be copied and pasted into PowerPoint for Mac.