Αναβαθμίστηκε και το Xcode

Μαζί με την κυκλοφορία του iOS 6.1 αναβαθμίστηκε και το Xcode στην έκδοση 6.4. Εδώ είναι μια λίστα με τα χαρακτηριστικά του:


- Includes SDKs for OS X 10.8 Mountain Lion and iOS 6.1.
- Code completion heuristics are more accurate, and use an optimized default data set.
- New compiler warnings help identify potential bugs when using ARC and weak references.
- C++11 support for ‘user defined literals’ and ‘unrestricted unions’ features.
- Debugger can inspect elements within NSArray or NSDictionary objects.
- Analyze now performs deeper cross-function static analysis of Objective-C and C++ code.
- The number of indexing passes is reduced due to improved dependency checking.
- Additional bug fixes and stability improvements.