Διαθέσιμη η 10.8.3 build 12D58 έκδοση του Mountain Lion για τους Developers


Η Apple δίεθεσε την 10.8.3 build 12D58 έκδοση του Mountain Lion για τους Developers. Ωστόσο την προηγούμενη εβδομάδα έγινε διαθέσιμη η build 12D54 χωρίς κάποια γνωστά προβλήματα.
Αυτή τη φορά το update αφορά κυρίως το AirPlay, AirPort, Game Center, Graphics Drivers, και Safari.