Διαθέσιμο το iOS 6.1.2

Το iOS 6.1.2 δόθηκε σήμερα στο κοινό, ως συνήθως σαν ένα Over-the-air (OTA) update και μέσω του iTunes.
Η ενημέρωση "επιδιορθώνει ένα σφάλμα ημερολογίων Exchange που μπορούσε να προκαλέσει αυξημένη δικτυακή δραστηριότητα και μειωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας."