Ένδειξη για τα In-App-Purchases στο App Store και από το iOS

Τώρα στο App Store μπορούμε να δούμε εάν μία εφαρμογή περιέχει και In-App purchases. Η ετικέτα "Offers In-App Purchases" που εμφανίστηκε αρχικά στην desktop έκδοση του App Store και τώρα ήρθε και στο iOS.
Για όσους δεν γνωρίζουν τα In-App-Purchases είναι πρόσθετα χαρακτηριστικά ενός app τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε προεραιτικά.