Το Twitter για iOS αναβαθμίζεται στην έκδοση 5.6

Σήμερα, το γνωστό δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης έδωσε στο κοινό μία αναβάθμιση για την iOS εφαρμογή του.
Το app αναβαθμίστηκε στην έκδοση 5.6 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

See what’s happening near you or around the world by viewing Trends in hundreds of locations.
Also:
• Invite friends to join Twitter from within the app
• Improved playback of Vine videos
• Replies to retweeted Tweets now include both the author and person who retweeted the Tweet
• Enjoy a smoother experience due to bug fixes and other improvements.