Μειώθηκε η τιμή του iPhone 4 στην Ελλάδα

Σημαντική μείωση στην τιμή του iPhone 4 είδαμε τα τελευταίες μέρες, μιάς και το μοντέλο των 8GB μειώθηκε κατά 90€.
Η συγκεκριμένη μείωση έγινε μόνο στην ελληνική αγορά, ξεκινώντας από το δίκτυο καταστημάτων APR (Apple Premium Resseler) iStorm, SystemGraph, Golden-i, Document και στη συνέχεια και σε άλλα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών.