Το VLC ήρθε στο App Store

Το γνωστό media player, VLC, σήμερα έγινε διαθέσιμο στο iOS App Store. Πριν δύο χρόνια είχε διαγραφεί από την Apple, αλλά σήμερα αυτό φαίνεται να άλλαξε.
Τα χαρακτηριστικά του είναι:

● Wi-Fi Upload – Allows users to upload files directly to the iOS version of VLC through a web browser on the PC or Mac.
● Dropbox Integration – Play media directly from Dropbox or download it for offline playback.
● Download from Web – Download files from any web server for offline playback
● Network Streams – Play any network streams support by VLC media player for desktop operating systems
● 3rd-Party App Integration – Any app with a ‘share’ dialog can use VLC for iOS for media playback
● Video Filters – Video playback can be modified for brightness, contrast, hue, saturation or gamma in real time.


Το "VLC" είναι δωρεάν για iPhone, iPad και iPod touch στο App Store. Ωστόσο, μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμο μόνο στην Αμερική, αλλά περιμένουμε να το δούμε και στη χώρα μας στις επόμενες ώρες