Το Developer Center της Apple αποκαταστάθηκε πλήρως


Το Apple Developer Center αποκαταστάθηκε πλέον πλήρως, μετά από την επίθεση απο Hacker που υπέστει πριν μερικές εβδομάδες. Έτσι, οι εγγεγραμμένοι Mac ή iOS Developers έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπερησίες, ενώ καταργήθηκε το status page που μας κρατούσε ενήμερους όσο το portal ήταν κλειστό.