Αναβαθμίστηκε το Twitter app για iOS με βελτιώσεις

Η επίσημη εφαρμογή του Twitter για iPhone, iPad και iPod touch αναβαθμίστηκε, με βελτιώσεις στον τρόπο παρουσίασης συζητήσεων. Επίσης, ως συνήθως, δεν λείπουν τα σχετικά bug fixes. Παρακάτω το σχετικό description:

Conversations have a new look! They’re easier to find and fun to join.

A blue line indicates a conversation between people you follow

The first Tweet in the conversation now appears above the most recent reply

Tap to see all of the replies

This release also includes various other improvements:

New notification settings

Bug fixes for direct messages, login verification and more