Αναβαθμίστηκε το Twitter app για iOS

Η επίσημη εφαρμογή του Twitter για iPhone, iPad και iPod Touch αναβαθμίστηκε σήμερα με αξιοσημείωτες προσθήκες και αλλαγές στο design του app. Παρακάτω τα ακριβή περιεχόμενα του update.
What's New in Version 5.13 
Find exactly what you're looking for. 
- Search results now show content that is filtered to the type of moments you want. 

See what's trending on TV and close by to you. 
- After you've browsed through all trends in Discover, you'll see additional trends about both TV and local content. 

Better login verification. 
- Take a screenshot of your verification backup code when you enroll or generate a new one.