Νέα κανάλια για το Apple TV

Σήμερα η Apple πρόσθεσε νέα κανάλια στο Apple TV, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια αναβάθμιση λογισμικού. Συγκεκριμένα, αυτά περιλαμβάνουν το Bloomberg, Crackle, ABC και KORTV και κάποια από αυτά, ως συνήθως, είναι προσβάσιμα μόνο από την Αμερική. Τέλος, σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν αυτόματα όταν χρησιμοποιήσετε το Apple TV, προσπαθήστε να κάνετε επανεκκίνηση (Ρυθμίσεις>Επανεκκίνηση) και το πρόβλημα θα λυθεί.