Αναβάθμιση του iWork και Podcasts app για iOS

Μία αξιοσημείωτη αναβάθμιση έγινε διαθέσιμη για το iWork (Pages, Keynote, Numbers) και την εφαρμογή Podcasts για iPhone, iPad, iPod touch (και Mac το iWork). Στα συγκεκριμένα updates προστέθηκαν νέα χαρακτηριστικά στη σουίτα iWork και απέκτησε πιο φιλική εμφάνιση για το iOS 7. Συγκεκριμένα τα περιεχομένα της κάθε αναβάθμισης παρακάτω:

Pages
• Share password-protected documents via iCloud link
• View character count with or without spaces
• Export password-protected documents to DOCX format
• Start a list automatically using new special characters
• Create charts with date, time, and duration values
• Improved support for bidirectional text
• Improved ePub export
• Improved compatibility with Microsoft Word 2013 documents
• Custom number formats in charts are preserved on import of Pages ’09 and Microsoft Word documents
• Bug fixes and stability improvements

Keynote
• Use the new remote feature to control slideshows on other devices
• New transitions including Droplet and Grid
• Enhanced presenter display options
• Share password-protected documents via iCloud link
• Create charts with date, time, and duration values
• Custom number formats in charts are preserved on import of Keynote ’09 and Microsoft PowerPoint presentations
• Improved compatibility with Microsoft PowerPoint 2013 presentations
• Bug fixes and stability improvements

Numbers
• View and edit spreadsheets in landscape orientation
• Chart date and duration values
• Share password-protected documents via iCloud link
• Export password-protected spreadsheets to XLSX format
• Improved compatibility with Microsoft Excel 2013 spreadsheets
• Custom number formats in charts are preserved on import of Numbers ’09 and Microsoft Excel spreadsheets
• Bug fixes and stability improvements

Podcasts
This version of Podcasts includes the following improvements:
• You can now pull to refresh subscriptions in My Podcasts
• Resolved an issue that may cause playback to stop unexpectedly
• Fixed a problem where subscriptions may stop updating with new episodes
• Includes additional improvements to overall stability