Διαθέσιμο το iOS 7.0.6

Η Apple διέθεσε σήμερα το iOS 7.0.6 και το iOS 6.1.6. Συγκεκριμένα, το 7.0.6 υποστηρίζεται απο τις συσκευές που έχουν iOS 7 και το 6.1.6 από το iPhone 3GS. Είναι διαθέσιμα μέσω του iTunes και μέσω της εφαρμογής "Ρυθμίσεις" των iΣυσκευών (Over-The-Air update). Τα περιεχόμενα των αναβαθμίσεων αναλυτικά:

Η παρούσα ενημέρωση ασφάλειας περιλαμβάνει μια επιδιόρθωση για την επαλήθευση συνδέσεων SSL.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας της παρούσας ενημέρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=el_GR