Αναβαθμίστηκαν τα Remote, Podcasts και GarageBand apps

Μετά τη χθεσινή αναβάθμιση του iOS στην έκδοση 7.1, η Apple παραμετροποίησε της εφαρμογές της, GarageBand, Podcasts και Remote, βελτιώνοντας την υποστήριξη για το νέο iOS. Ωστόσο, στο Remote app προστέθηκαν και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η δυνατότητα ελέγχου του iTunes Radio του Apple TV. Παρακάτω βρίσκονται τα αναλυτικά περιεχόμενα των updates.

GarageBand: This update improves stability and addresses a number of minor issues.

Remote: This update includes the following improvements:
• You can now control iTunes Radio on your Apple TV
• Browse your purchased movies and TV shows in the app and play them on Apple TV
• Additional bug fixes and stability improvements

Podcasts: This update resolves an issue where the 15-second skip buttons may not appear on the lock screen when used with iOS 7.1.