Αναβαθμίστηκε το Flickr app για iPhone, στην έκδοση 3.0

Μια αξιοσημείωτη αναβάθμιση έλαβε η επίσημη εφαρμογή του Flickr, υπηρεσίας κοινοποίησης φωτογραφιών της Yahoo, προσθέτοντας ποικίλα νέα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, επανασχεδιάστηκε έτσι ώστε να γίνει πιο "λιτή" και εύκολη στη χρήση και να συμβαδίζει με το iOS 7. Επίσης, προστέθηκε η δυνατότητα μαγνητοσκησης και διαμοιρασμού HD βίντεο και επεξεργασίας φωτογραφιών. Παρακάτω τα πλήρη περιεχόμενα του update:

Welcome to Flickr 3.0! We have completely rebuilt and redesigned the app to make it simple, beautiful, and easy to use.

Favorite features:
- Capture everything: Take stunning photos and videos. We make it easy.
- Save it all: All your pictures in one place. Take them everywhere.
- Advanced editing: Gorgeous live filters. Powerful editing tools. All for free.

Helpful Tips:
- Capture the world in all new HD video you can share to Facebook, Tumblr, and Twitter.
- Explore our editing tools: Levels, Crop, Color Balance, Contrast, Saturation and more.
- Follow friends and the world’s best photographers. Always discover something new.
- Customize your privacy settings so you can make a photo as public or private as you like.
- Take lots of photos! Everyone gets 1,000GB of free storage.