Αναβαθμίστηκε η σουίτα iWork

Μία αξιοσημείωτη αναβάθμιση έγινε διαθέσιμη για το iWork (Pages, Keynote, Numbers) για iPhone, iPad, iPod touch και Mac το iWork. Στα συγκεκριμένα updates προστέθηκαν νέα χαρακτηριστικά και και βελτιώθηκε η απόδοση του iWork στο iCloud.com. Συγκεκριμένα τα περιεχομένα της κάθε αναβάθμισης παρακάτω:

Pages
• New "view only" setting lets you share documents you want others to view but not edit 
• Search documents by name
• Inline images and shapes in table cells are preserved on import
• Better placement of inserted and pasted objects
• New Arabic and Hebrew templates
• Improved support for bi-directional text
• Word count for Hebrew
• Improved ePub export
• Control the z-order of bubble chart labels
• Usability improvements

Keynote
• Use your finger to illustrate on slides as you present
• New "view only" setting lets you share presentations you want others to view but not edit
• New portrait layout option in presenter display
• Search presentations by name
• New transitions and builds: Object Revolve, Drift and Scale, and Skid
• Control the z-order of bubble chart labels
• Export to PPTX format
• Detailed presentation import feedback
• Improved animation performance
• Improved bi-directional support: switch direction for text, lists and tables
• Usability improvements

Numbers
• New "view only" setting lets you share spreadsheets you want others to view but not edit
• Search spreadsheets by name 
• Progress indicator for calculations
• Control the z-order of bubble chart labels
• Faster CSV import
• Improved Microsoft Excel compatibility 
• Usability improvements