Το Skype ετοιμάζει ολοκαίνουργια εφαρμογή για το iPhone

Το Skype ανακοίνωσε σήμερα ότι πρόκειται να διάθεσει μια εντελώς νέα εφαρμογή για iPhone για το δημοφιλές δίκτυο. Αυτή αναμένεται να έχει ανανεωμένη εμφάνιση που θα συμβαδίζει με τα πρότυπα του iOS 7, θα είναι ταχύτερη και θα διαθέτει νέες λειτουργίες. Επίσης, η εταιρία έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο (επισυνάπτεται παρακάτω) στο οποίο παρουσιάζεται η χρήση αυτός του νέου app. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μέχρι τώρα ανακοίνωση, θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Faster: You’ll notice the effort we’ve put into this overhaul as soon as you launch Skype 5.0 for iPhone. The new version is over 5 times faster than the old version.
- Smoother: As you swipe from conversations through to your favorites and then back to your contacts lists, you’ll notice how smooth scrolling and transitioning from screen to screen is – with delightful little pops and animations punctuating them. All without degrading the performance and battery improvements we worked so hard to achieve. 
More Integrated: Now, iPhone users can start group chats from the hub. And when you send messages or photos, it doesn’t matter if the recipient is offline. Everyone will see your message as soon as they are available again. 
- Smarter: We know our users are using Skype on multiple devices, and we want to make sure your Skype notifications keep pace with your conversations, no matter where they happen. Now, as you read your messages on your PC, tablet, Xbox and so on, those conversations will be marked as read (or unread if new messages come in) on your iPhone too.