Δείτε το νέο Time-Lapse video χαρακτηριστικό της κάμερας του iPhone στο iOS 8 [Video]