Τα βιβλία Δημοτικού διαθέσιμα δωρεάν στο iPad

Ο Σεπτέμβρης είναι συνυφασμένος με τα πρωτοβρόχια και την επιστροφή στα θρανία. Οπως και το οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών της Apple, στον πυρήνα της λειτουργίας του, υπηρετεί διαχρονικά την εκπαίδευση. Το iPad έχει αναδειχθεί σε διαδραστικό ψηφιακό εγχειρίδιο για εκατομμύρια μαθητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα αρκετά είναι πλέον τα σχολεία που το έχουν εισαγάγει ως βασικό εργαλείο στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Ηδη τα βιβλία του Δημοτικού, με την έγκριση του υπουργείου Παιδείας σε μορφή iBooks, είναι δωρεάν διαθέσιμα για download μέσω του ebooks.edu.grΑφού πληκτρολογήσεις τη σχετική διεύθυνση στο Safari του iPad, επιλέγεις την προβολή είτε όλου του διαθέσιμου υλικού, είτε ανά τάξη ή μάθημα. Στη συνέχεια προχωράς στη σχετική ενότητα βιβλίων για τους μαθητές στο iBooks και επιλέγεις αυτό ή αυτά που θέλεις να κατεβάσεις στη συσκευή. Η διαδικασία λήψης είναι σύντομη -εξαρτάται βέβαια πάντα από την ταχύτητα σύνδεσης στο Internet και τον όγκο του περιεχομένου. Μόλις ολοκληρωθεί, τα βιβλία είναι προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα μέσω της εφαρμογής iBooks. To συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας της iSquare με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για τα σχολικά βιβλία ΙΤΥΕ "Διόφαντος".


[via iSquare]