Νέα μπαταρία μπορεί να δώσει στο iPhone αυτονομία 1 εβδομάδας!

Τα σημερινά iPhone - και γενικότερα τα smartphones - έχουν εξελιχθεί ιδιαίτερα σε όλους τους τομείς και έχουν εισχωρήσει στην καθημερινότητα όλων μας. Ένα στοιχείο ωστόσο το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν έχει σημειώσει ουσιαστική εξέλιξη είναι η μπαταρία των συσκευών, η οποία χρειάζεται τακτικές φορτίσεις και διαθέτει αυτονομία το πολύ δύο ημερών με μικτή χρήση. Λύση σε αυτό φαίνεται να είναι έτοιμη να δώσει η "Intelligent Energy", μια Αγγλική εταιρεία κατασκευής μπαταριών, η οποία ανέπτυξε μια νέα μπαταρία που λειτουργεί διαφορετικά από τις μέχρι τώρα υπάρχουσες και - όπως υποστηρίζει τουλάχιστον - μπορεί να προφέρει αυτονομία μιας εβδομάδας στο iPhone 6 με μικτή χρήση. Η εν λόγω μπαταρία λειτουργεί με κυψέλες υδρογόνου, με την βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και τον συνδυασμό του υδρογόνου και του οξυγόνου, και κατάφερε να χωρέσει κανονικά σε ένα iPhone 6 με ορισμένες τροποποιήσεις στο πίσω περίβλημα της συσκευής.  Ειδικότερα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στις οποίες λειτουργεί χρειάζεται μικρά ανοίγματα στο πίσω περίβλημα, έτσι ώστε να έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχουν ορισμένα θέματα που πρέπει να λυθούν πριν από την εμπορική κυκλοφορία της μπαταρίας, όπως η υπερθέρμανσή της, αλλά το εν λόγω επίτευγμα σίγουρα αποτελεί μια σημαντική πρόοδο στον - στατικό μέχρι τώρα - τομέα της ανάπτυξης μπαταριών.