Πώς να αλλάξετε το πληκτρολόγιο του iPhone σε κεφαλαία και πάλι στο iOS 9!

Μια αλλαγή που έφερε το iOS 9 είναι η εισαγωγή ενός lowercased πληκτρολογίου οθόνης ως προεπιλογή στα iPhone και iPad που το έχουν εγκατεστημένο. Το εν λόγω χαρακτηριστικό, παρόλο που μπορεί να κάνει ευκολότερη την αναγνώριση του caps lock (αν είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο), μπορεί επίσης να κάνει την ανάγνωση του πληκτρολογίου πιο δύσκολη για τα μάτια για μερικούς χρήστες, κυρίως αυτούς που διαθέτουν iPhone με μικρότερη οθόνη (π.χ. iPhone 4S). Αν θέλετε λοιπόν να επιστρέψετε σε ένα κεφαλαίο πληκτρολόγιο και πάλι, όπως δηλαδή και πριν την αναβάθμιση στο iOS 9, αρκεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και μεταβείτε στην ενότητα "Γενικά"
  2. Επιλέξτε το "Προσβασιμότητα" και πηγαίνετε στο "Πληκτρολόγιο"
  3. Γυρίστε τον διακόπτη για "Εμφάνιση πεζών κλειδιών" στη θέση OFF
  4. Μεταβείτε στην εφαρμογή Notes και δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε κάτι
Φυσικά, αν αποφασίσετε ότι προτιμάτε το πεζό πληκτρολόγιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πεζό πληκτρολόγιο και πάλι, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, αλλά γυρνώντας προφανώς το σχετικό διακοπή στη θέση ON.