Απενεργοποίηση ήχων Facebook για iPhone

Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις της εφαρμογής του Facebook για iOS κάνουν ορισμένα ηχητικά εφέ κατά την αλληλεπίδραση με κάποια στοιχεία του user interface, όπως για παράδειγμα κατά το like μιας ανάρτησης. Οι εν λόγω, σύντομης διαρκείας αλλά δυνατοί σε ένταση, ήχοι έχουν νευριάσει πολλούς χρήστες μέχρι στιγμής, αν και υπάρχει ένας αρκετά εύκολος τρόπος για την απενεργοποίησή τους. Για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο αρκεί κανείς να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Facebook
  2. Αγγίξτε την καρτέλα “More” που βρίσκεται κάτω δεξιά, και επιλέξτε το μενού “Settings” στο τέλος της συγκεκριμένης καρτέλας
  3. Επιλέξτε το “Sounds”, και ακολούθως γυρίστε τον διακόπτη “In-App Sounds” στη θέση OFF
Τέλος, η συγκεκριμένη λύση είναι μόνιμη και φυσικά οι ήχοι μπορούν να απενεργοποιηθούν μόνο ορισμένες φορές ενεργοποιώντας τη σίγαση (mute) απο το σχετικό διακόπτη στο περίβλημα του iPhone.