Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί για τα drones στην Ελλάδα

Νέοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ στη χώρα μας από τις αρχές του 2017 από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τις πτήσεις drones. Σήμερα, η πτήση των γνωστών σε όλους μας drones επιτρέπεται γενικά σε εναέριο χώρο διαχωρισμένο από τον εναέριο χώρο που χρησιμοποιείται από τα επανδρωμένα αεροσκάφη. Με τους νέους κανονισμούς ωστόσο, που συνοπτικά αναφέρονται σε αυτήν την ανάρτηση, όλα τα drones που εκτελούν πτήση σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων θα πρέπει πλέον να είναι δηλωμένα σε σχετικό μητρώο, ενώ ακόμη και τα ερασιτεχνικά θα πρέπει να δηλώνονται μέσω μιας απλής δήλωσης που θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα drones χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
  • Ανοιχτής κατηγορίας: Στα drones αυτής της κατηγορίας ο χειριστής θα πρέπει να έχει οπτική επαφή με το drone, το οποίο θα ζυγίζει έως 25 κιλά και η πτήση θα διεξάγεται σε απόσταση έως 500 μέτρων από τον χειριστή. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης θα είναι τα 400 πόδια και οι πτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας θα απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, εκτός και αν διαθέτουν σχετική άδεια. Σε περίπτωση χρήσης drone ανοιχτής κατηγορίας για εμπορική χρήση, θα απαιτείται και ασφάλιση. Σε περίπτωση χρήσης για ερασιτεχνικούς σκοπούς, αυτά δε θα πρέπει να εκτελούν πτήσεις πάνω από ανθρώπους.
  • Ειδικής κατηγορίας: Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται τα drones που ζυγίζουν περισσότερο ή εκτελούν πτήσεις πιο μακριά από αυτά της ανοιχτής κατηγορίας και για τα οποία θα απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας, η οποία θα χορηγείται όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας, εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και ασφάλιση. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης απαιτείται και η εγγραφή του drone σε ειδικό μητρώο και η χορήγηση ειδικής άδειας.
  • Πιστοποιημένησ κατηγορίας: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η εγγραφή του drone σε ειδικό μητρώο και η έκδοση πιστοποιητικών. Ο χειριστής αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να διαθέτει ειδική εκπαίδευση και να περάσει από εξετάσεις.

Τέλος, σε ισχύ τίθενται και πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιος χειριστής drone δε συμβαδίζει με τους σχετικούς κανονισμούς. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αντίστοιχοι κανονισμοί για την πτήση drones έχουν τεθεί σε ισχύ και στην Κύπρο από το 2015.