Επικίνδυνο το 99% των μη εξουσιοδοτημένων φορτιστών iPhone

Πολλές είναι σήμερα οι περιπτώσεις ατόμων που βρίσκουν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές κατεστραμμένες ή -ακόμα χειρότερα- καλούνται να αντιμετωπίσουν μια μικρής κλίμακας πυρκαγιά, που οφείλεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε έναν μη εξουσιοδοτημένο, προβληματικό φορτιστή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 99% των μη εξουσιοδοτημένων αυτών φορτιστών για iPhone μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στους χρήστες τους, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα από το CTSI. 400 τέτοιοι φορτιστές που χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα για την έρευνα βρέθηκαν να διαθέτουν προβληματική μόνωση μεταξύ των υλικών τους, συνεπώς δεν προσφέρουν προστασία στον χρήστη από πιθανή ηλεκτροπληξία. Τέτοιοι φορτιστές πωλούνται συνήθως στο διαδίκτυο από ηλεκτρονικά καταστήματα αμφιβόλου προέλευσης. Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν ότι οι αυθεντικοί φορτιστές, αν και διαθέτουν ελαφρώς ακριβότερο κόστος αγοράς, δεν υστερούν σε τόσο σημαντικούς τομείς που αφορούν πρωτίστως την ασφάλεια του χρήστη και θα πρέπει να προτιμούνται από τους χρήστες iPhone, ειδικά αν χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση. Φυσικά, σε περίπτωση που προκαλέσουν ζημιά σε κάποιο iPhone/iPad ή σε ηλεκτρική εγκατάσταση, το τελικό κόστος τους μπορεί να είναι καταλήξει σημαντικά υψηλότερο απ' αυτό κάποιου εξουσιοδοτημένου φόρτιση...