Το iOS 11 αναγνωρίζει QR codes από το Camera app!

Ένα χαρακτηριστικό που δεν ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση του iOS 11 την προηγούμενη εβδομάδα αλλά "ανακαλύφθηκε" στη συνέχεια είναι ότι η εφαρμογή "Camera" μπορεί να αναγνωρίζει QR codes! Έτσι, οι χρήστες στο νέο λειτουργικό για iPhone και iPad δε θα χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν κάποια άλλη εφαρμογή για αυτό το λόγο, κάτι που αποτελούσε και ένα λόγο που περιόριζε εν μέρει την πιο ευρεία διάδοση των QR codes. Όταν η εφαρμογή Camera αναγνωρίζει κάποιο QR code που βρίσκεται μπροστά στο φακό του iPhone, στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται ένα notification δείχνοντας το περιεχόμενο του QR code. Μερικά παραδείγματα χρήσης του νέου αυτού χαρακτηριστικού είναι η αναγνώριση ενός QR code που "κρύβει" τον κωδικό και το SSID ενός Wi-Fi για την αυτόματη σύνδεση σε αυτό. Ακόμα, κάποιο QR code μπορεί να φέρει στοιχεία επικοινωνίας κάποιου και στο iOS 11 αυτά μπορούν να προστεθούν αυτομάτως στις επαφές της συσκευής, από την εφαρμογή της Κάμερας! Η εν λόγω λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί στην κατηγορία "Κάμερα" της εφαρμογής "Ρυθμίσεις".