Πώς να δημιουργήσετε αυτόματα περίληψη ενός κειμένου σε έναν Mac!

Ποικίλα έγγραφα ή ιστοσελίδες περιλαμβάνουν αρκετά μεγάλα κείμενα, που είναι δύσκολο να αναγνωστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η λειτουργία "summarize" που είναι προεγκατεστημένη σε κάθε Mac υπολογιστή ως μέρος του macOS μπορεί να φαινεί ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς δημιουργεί αυτόματα μια περίληψη του κειμένου, ενώ η έκταση της περίληψης είναι ρυθμιζόμενη. Η εν λόγω λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φόρα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή "System Preferences" (Ρυθμίσεις) και να μεταβείτε στην καρτέλα "Πληκτρολόγιο". Ακολούθως, θα πρέπει να επιλέξτε την καρτέλα "Συντομεύσεις" και να πλοηγθείτε στο μενού που ονομάζεται "Υπηρεσίες" (όπως φαίνεται και στην πρώτη εικόνα παραπάνω). Στο κάτω μέρος της συγκεκριμένης σελίδας υπάρχει η επιλογή "Summarize" και θα πρέπει να την ενεργοποιήστε πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πλαίσιο δίπλα της. 

Αφού  ενεργοποιηθεί η λειτουργία Summarize, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια περίληψη οποιουδήποτε επιλεγμένου κειμένου, είτε πρόκειται για μια ιστοσελίδα, ένα κείμενο ή κάποιο άλλο είδος εγγράφου. Για να γίνει αυτό αρκεί να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε, να κάνετε δεξί-κλικ πάνω του και να πατήσετε την επιλογή "Summarize" στο κάτω μέρος του παραθύρου που θα ανοίξει. Η περίληψη του κειμένου θα εμφανιστεί σε ένα νέο παράθυρο. Φυσικά, σε περίπτωση που η εν λόγω λειτουργία δε σας φανεί χρήσιμη μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ακολοθώντας τα βήματα της ενεργοποιήσης ξανά, αλλά αυτή τη φορά θα πρέπει το πλαίσιο δίπλα από το "Summarize" στο τελευταίο βήμα να αποεπιπλεχθεί.